LIM

Innhåll:EthyI-2-Cyanoacrylate, Alkoxy-2-Cyanoacrylate, Polymethylate, Carbon Blacks&Others
Skaka av ordentligt innan användning
Limmet är brukar 10 veckor efter öppningsdatumet