Härdplastutbildning -  cyanoakrylate
Bakgrund:
Från och med 1 juni 2015 gäller nya skärpta regler avseende kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets nya förordning AFS 2014:43 ersätter den mer kända "Härdplastutbildningen". Detta betyder att alla som hanterar allergiframkallande kemiska produkter måste genomgå en ny utbildning. Kan arbetstagaren inte visa upp ett giltigt utbildningsintyg kan detta medföra böter på 10.000 kr / per anställd för arbetsgivaren.    

För att kunna jobba med härdplast + cyanoakrylate i framtid, vi rekomenderar att  ni göra en mdedicinska undersökning  och 
 få ett tjänstbarhetsintyg från ett hälsoföretag.

Läs mer om  Medicinska kontroller i arbetslivet  på ARBETSMILJÖVERKET  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-AFS-20056-foreskrifter/

Rekommenderad företag
adxto

Boka tid för
https://bokning.mittvaccin.se/klinik/48